Formulier wijziging huurder(s) / huurcontract

Via dit formulier kunt u een verzoek tot wijziging aanvragen indien de samenstelling van het huurcontract is gewijzigd.

Let op: Voor een goedgekeurd verzoek worden €125,- administratiekosten bij u in rekening gebracht.

Kies uw situatie


Ik sta alleen op het huurcontract en wil mijn partner op het huurcontract zetten

Wij staan samen op het huurcontract, maar we gaan uit elkaar. Er blijft één huurder achter in de woning

Wij staan met meer dan twee huurders op het huurcontract, en er is een wisseling binnen de huurderssamenstelling

Ik wil het huurcontract overdragen aan een ander

Ik woon in Delft en wil een wijziging doorgeven

(geen rijbewijs)
(niet ouder dan 3 maanden)
(niet ouder dan 3 maanden)
waaruit blijkt dat u minimaal 2 jaar staat ingeschreven op het adres

De hoofdhuurder krijgt een bericht van deze aanvraag. Wij willen hiermee voorkomen dat er onrechtmatige aanvragen gedaan worden.

Partijen gaan beiden akkoord met deze aanvraag en verklaren deze naar waarheid te hebben ingevuld.

Indien u een geregistreerd partnerschap heeft of bent getrouwd, dan is uw partner van rechtswege medehuurder en hoeft er geen wijziging aangevraagd te worden. Uw partner maakt direct aanspraak op de woning indien u onverhoopt iets overkomt. U kunt geen wijziging doorgeven.

Indien u beide op het huurcontract staat, en een van u verlaat de woning, dan kunt u dat hier doorgeven.

Gegevens van persoon die vertrekt:

Vul hier het emailadres in van de huurder die vertrekt (deze mag niet hetzelfde zijn als van de persoon die achterblijft). Beide huurders krijgen een bericht van deze aanvraag. Wij willen hiermee voorkomen dat er onrechtmatige aanvragen gedaan worden.

Gegevens van de persoon die achter blijft:

Vul hier het emailadres in van de huurder die achterblijft (deze mag niet hetzelfde zijn als van de persoon die vertrekt). Let op: Beide huurders krijgen een bericht van deze aanvraag. Wij willen hiermee voorkomen dat er onrechtmatige aanvragen gedaan worden.

Indien van toepassing kunt u hier een aanvullend document uploaden waaruit blijkt wie de woning krijgt toegewezen (bijvoorbeeld een echtscheidingsconvenant of gerechtelijke uitspraak).

Partijen gaan beiden akkoord met deze aanvraag en verklaren deze naar waarheid te hebben ingevuld. De contractant die achterblijft neemt alle huurverplichtingen, voor- en achterstanden en eventuele waarborgsommen hoofdelijk over. De vertrekkende huurder wordt ontslagen van zijn verplichtingen, mits de aanvraag wordt goedgekeurd.

Staat het huurcontract op meer dan 2 huurders, en is er een wisseling binnen de samenstelling? Dan kunt u dat hier doorgeven.

Huidige huurders:
Huurder 1

Huurder(s) die niet zijn aangevinkt vertrekken uit de woning.

Nieuwe huurder(s)

Huurder 1
(geen rijbewijs)

Partijen gaan allen akkoord met deze aanvraag en verklaren deze naar waarheid te hebben ingevuld. Alle huurders (achterblijvend, vertrekkend en nieuw) krijgen bericht van deze aanvraag.

Het overnemen van het huurcontract van een medehuurder beschouwen wij als het aangaan van een nieuw huurcontract. Hiertoe zal uw inkomen en andere zaken worden getoetst of u daadwerkelijk het huurcontract kunt overnemen. Indien deze zaken in orde blijken kunt u het huurcontract overnemen van uw medehuurder. Uw medehuurder dient hier ook schriftelijk (per email) mee in te stemmen. Het kan zijn dat de huurvoorwaarden, zoals de huurprijs, wordt aangepast.

Het is niet mogelijk om uw aanvraag via dit formulier in te dienen. Neem contact met ons op via verhuur@woonhave.com

U woont in Delft en u bent hoofdhuurder. Er komt iemand bij u inwonen en die wil zich inschrijven bij de gemeente. Download hiervoor het Aanvraagformulier Toestemming voor Inwoning, vul deze in en scan deze in. Het document kunt u verderop uploaden.

Let op: er mogen niet meer dan 3 personen ouder dan 18 jaar in de woning verblijven.

Uw gegevens (hoofdhuurder)
Gegevens van de persoon die intrekt:

Let op: deze persoon wordt medebewoner, en geen medehuurder. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het huurcontract.

Partijen gaan allen akkoord met deze aanvraag en verklaren deze naar waarheid te hebben ingevuld. Alle personen (achterblijvend, vertrekkend en nieuw) krijgen bericht van deze aanvraag.